اگر مبتکر و مخترع هستید، ابداع و اختراع جدید خود را ثبت نمایید.

ثبت اختراع چیست ؟

ثبت اختراع یا Patent ، امتیازی است که دولت و یا موسسه خاص در یک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد یک ابداع جدید که از نظر اقتصادی حائز اهمیت باشد، اهدا می کند. ثبت اختراع به طور کلی تولید و یا فرآیندهایی را در بر می گیرد که شامل جنبه های تکنیکی یا عملکرد جدید باشد. در واقع ثبت اختراع، هر نوع بهره برداری مالی و اقتصادی از ابداع تا مدت زمان خاصی را در اختیار مبتکر قرار داده و حق مالکیت آن را از دیگران سلب می کند. در هر کشوری ثبت اختراع جزء حقوق داخلی آن کشور محسوب می شود و امتیازاتی از طرف کشور مربوطه در اختیار فرد مبتکر قرار می گیرد .

چرا اختراع خود را ثبت کنیم ؟

بیشتر دانشگاه ها، مراکز علمی، دانشمندان و محققان در حال حاضر نوآوری ها و تحقیقات خود را به سمت فن آوری ها و تکنولوژی نوین سوق داده و این کشورها وقت و هزینه خود را به روی ایده ها و دستاوردهای به اصطلاح بازاری صرف نمی نمایند و اکثر کشورهای توسعه یافته، لوازم و تجهیزاتی از این قبیل را از کشورهای در حال توسعه تهیه می نمایند و حتی تکنولوژی های خود را برای تولید به کشورهای در حال توسعه اعطاء می نمایند. برای مثال می توان ساخت تجهیزات و لوازم روزمره را که توسط کشورهایی همچون چین، تایوان، مالزی و غیره تولید می شود را نام برد.

لذا تصور برخی مخترعان مبنی بر این که بدلیل نداشتن گواهی نامه ی ثبت اختراع جهانی و در صورت ارائه ایده خود احتمال هرگونه کپی برداری وجود دارد موجب می شود که مخترع ایده و یا اختراع خود را چندین سال در ذهن خود نگه داشته و متوجه نباشد که اختراعی تکمیل تر و با قابلیت بهتر از ایده ایشان به بازارها راه یافته و یا خواهد یافت .

بنابراین پیشنهاد می شود برای موفقیت در این راه ضمن بررسی دقیق در خصوص تکراری نبودن ایده و همچنین بررسی بازار هدف و اطمینان از استقبال عمومی جهت استفاده از اختراع، اقدامات لازم در خصوص اختراع ، تولید و عرضه به بازار انجام شود و یا در صورت عدم برخورداری از هزینه های تولید، با بازاریابی و معرفی کاربردهای اختراع خود به منظور فروش اختراع اقدامات لازم را مبذول نمایید. مگر در موارد خاص و اختراعات مهم که پیشنهاد بررسی به این گونه موارد، پیگیری و اقدام برای ثبت بین المللی است.

اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد .ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می شود که در رشته ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد .