شرکتی است بازرگانی، حتی اگر علت فعالیت آن، انجام امور بازرگانی نباشد که سرمایه‌‌ی اولیه آن به سهم های متعدد تقسیم‌ می شود که بخش هایی از این سرمایه از طرق مختلف مانند فروش سهم به عموم مردم تأمین‌ می‌شود. در شرکت سهامی‌ عام، تعداد افراد سهام‌ دار نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت افراد سهام دار، محدود به مبلغ سهام آن ها می شود. در ثبت شرکت سهامی عام، عبارت «شرکت سهامی عام» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن، بدون هیچ فاصله یا واسطه ای با نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت قید شود. برای ثبت شرکت سهامی عام، موسسین در ابتدا ثبت شرکت ها باید حداقل ۲۰ درصد از سرمایه را شخصاً تعهد و حداقل ۳۵ درصد از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت سهامی عام در شرف تاسیس نزد یکی از بانک‌ها سپرده گذاری نمایند.

سازمان‌های بورس در جهان معمولاً شرکت‌هایی را می‌پذیرند که دارای سرمایه و اعتبار بسیار قوی باشند. مؤسسان این گونه شرکت‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به عموم مردم تأمین می‌کنند. در این نوع شرکت‌ها، صاحبان سهام می‌توانند سهام خود را در بورس فروخته و در واقع مالکیت خود را به دیگران منتقل کنند.

براي انجام پروژه هاي بزرگ عمراني، صنعتي، كشاورزي وجود شركت هاي بزرگ لازم و ضروري است. در اين موارد، شركت ها سرمايه هاي اندك در قالب سهام به عمومي مردم واگذار مي شود. موسسين يا مديران با اداره شركت سرمايه حاصله را در جريان گردش صحيح اقتصادي قرار مي دهند و در اثر اين عمل دو منفعت حاصل مي شود. در مرحله اول سودي از سرمايه گذاري يا انجام فعاليت هاي عمراني نصيب سهامدار مي شود و در مرحله دوم رونق و آباداني را براي كشور به ارمغان مي آورد.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول- تأسیس شرکت

مرحله دوم- اظهارنامه تأسیس شرکت

مرحله سوم- تهیه طرح اعلامیه پذیره نویسی

مرحله چهارم- امضای ورقه تعهد سهم

مرحله پنجم- تشکیل سرمایه

مرحله ششم- تخصیص سهام

مرحله هفتم- ایجاد شرکت

آخرین مرحله- ثبت شرکت پس از تشکیل