جواز تاسیس گواهی می باشد.که به دارنده  آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز تاسیس قید گردیده و با امکاناتی که پیش بینی شده مشغول به تولید کالاهایی باشد که در آن گواهی ذکر شده است. باتوجه به این که برای ثبت برند و علامت تجاری حتما نیاز به یک جواز مربوط به فعالیت می باشد با این حال اغلب مشتریان جهت ثبت برند خود هیچ گونه جوازی نداشته و به همین دلیل از ثبت برند خود محروم مانده اند.

کارشناسان گروه مشاورین آریا در این موارد به مشتریان خود جهت ثبت برند، پیشنهاد اخذ جوازی به نام جواز تاسیس را می دهند. بنابراین شما مشتری عزیز درصورت عدم داشتن جواز برای ثبت برند خود اصلاً نگران نباشید، با اخذ جواز تاسیس می توانید به راحتی برند خود را در طبقه فعالیت مربوطه به ثبت برسانید.

مدارک مورد نیاز:

  • کپی مدارک هویتی جهت اشخاص حقیقی
  • کپی مدارک شرکت (روزنامه آگهی تاسیس، آگهی تغییرات و مدارک هویتی مدیر عامل (شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت) جهت اشخاص حقوقی
  • وکالت نامه محضری با موضوع فعالیت متقاضی