رتبه بندی پیمانکاران چیست ؟

رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری ، بررسی میزان توانایی شرکت ( براساس نفرات و سوابق آنها، تجربه کاری و توان مالی ) می باشد. این بررسی براساس ضوابط و آیین نامه هایی که توسط معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری مصوب می شود انجام می گیرد .

رتبه بندی شرکتها در ۱۱ رشته معرفی شده و در پایه های (۱،۲،۳،۴،۵) انجام می گیرد که پایه ۵ کمترین و ۱ بیشترین پایه است. جهت کسب رتبه بندی پایه ۵ شرکت می بایست امتیاز نفرات را که برای رشته ( رشته های) درخواستی به صورت مجزا داشته باشد که محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد .

جهت کسب پایه چهار (۱،۲،۳،۴) شرکت می بایست امتیاز نفرات و سقف تجربه کاری تعیین شده برای هر رشته و پایه و سقف توان مالی تعیین شده برای هر رشته و پایه را به صورت مجزا داشته باشد .

توضیحات بیشتر به تفصیل در فرم های پیوستی و ضوابط و آیین نامه های ارائه شده آمده است .رشته های مختلف پیمانکاری در آیین نامه معاونت راهبردی نهاد ریاست جمهوری شرکتها را در ۱۱ رشته مختلف رتبه بندی می کند که عبارتند از :

 1.  ساختمان
 2.  راه و ترابری
 3.  صنعت و معدن
 4.  تاسیسات و تجهیزات
 5.  کشاورزی
 6.  آب
 7.  مرمت آثار باستانی
 8.  کاوش های زمینی
 9.  ارتباطات
 10.  نفت و گاز
 11.  نیرو

مدارک لازم جهت ارتقا رتبه پیمانکاری

۱. تکمیل جداول موجود

۲. اظهارنامه مالیاتی ۹۴ را ضمیمه شود

۳. هشت صفحه اول هرقرارداد بعلاوه مفاصاحساب مالیاتی ضمیمه شود

۴. درخواستی مبنی بر ارزیابی شرکت و رشته ورتبه مورد تقاضا را ضمیمه کنید.