چرایی نیاز به تدوین و برقراری استانداردها پاسخی کاملا واضح دارد. امروزه پیشرفت و بهبود کیفیت در ارائه خدمات و محصولات نقش مهمی در موفقیت یک سازمان ایفا می کند. رقابت در جلب نظر مشتری، باعث شده است که سازمان ها و شرکت ها به فکر بهبود کیفیت و مدیریت منابع و اصلاح گردش کارها بیفتند. از طرفی دیگر با پیشرفت تکنولوژی و صنعت در نقاط مختلف دنیا اعم از کشورهای پیشرفته و سایر کشورهای دنیا میل به یافتن و رعایت استانداردهای یکسان و بین المللی بیشتر گردید. لذا با توجه به این موضوع هر روز نیاز به دریافت استانداردهای بین المللی جهت همسان سازی کارخانجات و شرکت های کوچک و بزرگ دنیا با یکدیگر بیشتر شده است. امروزه در اکثر کشورهای دنیا استانداردهای شناخته شده ای مانند ISO9001 ،  ISO 17020،  ISO 17025و CE مورد استفاده است.گروه مشاورین آریا بعنوان مشاور سیستم های مدیریتی و کیفیت با پشتوانۀ کادری مجرب در زمینه ی سیستم های مدیریتی و استانداردهای مختلف اعم از استانداردهای محصول و سیستم فعالیت می نماید.