کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اجازه داده می شود به امر تجارت خارجی بپردازد. براساس مقرراتی که در حال حاضر در درست اجراست اعتبار کارت بازرگانی از تاریخ صدور یک سال می باشد و تمدید کارت بازرگانی نیز با ارائه مدارک لازم برای مدت مذکور انجام می گیرد. کارت بازرگانی برای افراد خاص یعنی حقیقی و برای شرکت های خاص یعنی برای اشخاص حقوقی صادر می شود و توسط آن اجازه تجارت خارجی داده می شود. این کارت درست بعد از صدور آن به مدت یک سال اعتبار دارد و بعد از یک سال مجدداً باید به تهیه یک کارت دیگر و یا تمدید آن مبادرت ورزند.

نحوه صدور کارت بازرگانی :

کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان ها به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت یک یا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می شود که در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود.

یادآوری – کلیه شرکت های تعاونی کارت بازرگانی خود را صرفاً از اتاق های تعاون دریافت می نمایند.

از کارت بازرگانی چه استفاده هایی می شود:

به طور خلاصه می توان گفت که از این کارت برای ثبت سفارش اجناس و کالاهای متعدد و متنوع و البته ترخیص کالا ها استفاده می شود. حتی برای وارد نمودن اجناس از مناطق آزاد هم کارت بازرگانی کاربرد دارد و می تواند این روند را آسان کند. از کارت بازرگانی به منظور مبادرت در حق العکل کاری در گمرک نیز استفاده می شود.  اگر بخواهید برای شرکت خود یک برند خارجی تهیه کنید، تنها روش آن این است که برای ثبت برند و این نام ( غیرفارسی) از کارت بازرگانی استفاده کنید.

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور کا رت بازرگانی :

ردیف مدارک مورد نیاز صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی توضیحات
۱ اساسنامه شرکت، شرکت نامه، تقاضا نامه (شرکت با مسئولیت محدود)
۲ فرم پیش ثبت نام کد اقتصادی
 

۳

اصل کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، مهر شرکت، امضاء مدیر عامل، عکس۳*۴، جهت اسکن و بارگذاری در سیستم  (مدیر عامل)
۴ کپی شناسنامه و کارت ملی اعضاء هیات مدیره به همراه آدرس منزل و شماره تماس
۵ کد پستی تایید شده پست (آدرس شرکت)
۶ نشانی منزل مدیر عامل به همراه شماره تلفن و همراه نشانی شرکت به همراه شماره تلفن و فکس
۷ آگهی روزنامه به همراه آخرین تغییرات
 

 

۸

سند مالکیت و یا اجاره نامه

اگر ملک بنام مدیر عامل باشد لازم به داشتن رضایت نامه جهت استفاده ملک برای شرکت.

اگر ملک بنام غیر مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره باشد نیاز به اجاره نامه بنگاهی با کد رهگیری و یا اجاره نامه محضری.

۹ گواهی پلمپ دفاتر ، اظهارنامه ثبت نام در دفاتر
 

 

۱۰

اصل فرم عدم سوء پیشینه (از سایت )

اصل فرم الف (از سایت)

اصل فرم د/با امضاء دفترخانه (از سایت)

اصل فرم امور مالیاتی (از سایت)

۱۱ دفترچه درخواست گواهی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی

دفترچه درخواست گواهی صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی

۱۲ اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م.م. مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت
۱۳ اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یک سال و گردش مالی مناسب
۱۴ اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوع و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک می باشند
۱۵ مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحد های تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)

 

 

ردیف مدارک مورد نیاز تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقوقی توضیحات
۱ فرم دال (تکمیل از وب سایت به همراه مهر و امضاء متقاضی (در صورت تغییر مدیر عامل این فرم نیاز به گواهی امضاء در دفترخانه اسناد دارد)
۲ ارائه اصل کارت بازرگانی
۳ اصل کارت ملی
۴ اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ ق.م.م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن تمدید کارت بازرگانی در سال جاری به آدرس مندرج در کارت بازرگانی.
۵ اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۰و۹۱و۹۲و۹۳و۹۴ و اصل و کپی کلیه برگ های قطعی و تشخیص مالیات مربوط به سال هایی که کارت بازرگانی تمدید، اما به اتاق بازرگانی ارائه نگردیده است.
۶ اصل مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی به آدرس دفتر مرکزی شرکت و یا آدرس کارخانه
۷ اسکن و بارگذاری عکس
۸ روزنامه آگهی رسمی تاسیس و تغییرات  شرکت تاکنون
 

 

۹

در صورت تغییر مدیر عامل علاوه بر سایر مدارک:

الف – اصل کارت ملی مدیر عامل.

ب – اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

ج – اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.

د – مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم )

ه – داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام .

 

 

 

۱۰

در صورت تغییر آدرس ارائه یکی از مدارک مالکیت ذیل الزامی است :

الف – سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مزکزی.

ب – اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی.

ج – اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی (چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره باشد، ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی است).

 

۱۱

اشخاص غیر ایرانی متقاضی کارت بازرگانی علاوه بر ارائه مدارک فوق به استثنای بند ۸ ملزم به ارائه تایید صلاحیت مدیران خارجی از سفارتخانه متبوعشان و ارائه کپی پروانه کار و اقامت به همراه اصل مدرک                 می باشند.
۱۲

 

ارائه مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحد های تولیدی (صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند).
 

 

 

 

 

۱۳

در صورتی که از تاریخ انقضای کارت بیش از دوسال گذشته باشد، علاوه برسایر مدارک ارائه مدارک ذیل الزامی است :

الف – سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی.

ب – اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی.

ج – اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی(چنانچه مالک یکی از اعضاء هیات مدیره باشد. ارائه سند مالکیت و اجاره نامه عادی کافی است).

د – اصل کارت ملی مدیر عامل.

ه – اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن ۶ ماه بیشتر نگذشته باشد.

و – مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم).

ز – اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی متقاضی و نداشتن چک برگشتی با تاریخ افتتاح حساب بیش از یک سال و گردش مالی مناسب)

یادآوری –

* کارمندان تمام وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

* در صورتی که مدیرعامل نتواند برای انجام امور مربوطه شخصاً مراجعه نماید، مراجعه کننده ملزم به ارائه کارت وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف شرکت                می باشد.

* هر شخص یا شرکت بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.