چگونگی سپردن نام تجاری جهت فروش:

با ارسال تصویر روزنامه رسمی و گواهی ثبت نام تجاری، علامت تجاری شما جهت فروش در معرض دید مشتریان قرار خواهد گرفت.

نکات مهم

۱-در صورتی که شما با نامی فعالیت می نمایید که آن را به ثبت نرسانده اید در صورتی که شخصی یا شرکت دیگری قبل از شما آن را ثبت نماید می تواند جلوی کلیه فعالیت های شما را با آن نام تجاری بگیرد. می دانید چه خسارتی هنگفتی متحمل می شوید.
۲-در صورتی که شما با نام تجاری که متعلق به شما نیست، فعالیت نمائید یعنی محصولی را تولید کنید و یا در هر قسمت از تجارت خود از آن استفاده نمایید جرمی که مرتکب می شوید شامل جرایم کیفری است و بین ۳ الی ۶ ماه حبس و جرایم نقدی به همراه دارد.
۳-در حال حاضر اکثر نام ها عینا و یا مشابهاً به ثبت رسیده و به ندرت می توان برند جدید ی را به ثبت رسانید با توجه به اینکه حداقل زمان لازم برای ثبت یک برند یا علامت تجاری در ایران بین ۴ الی ۶ ماه می باشد. لذا در بسیاری مواقع خرید یک برند به ثبت رسیده توجیه بالاتری نسبت به اقدام جهت ثبت یک برند جدید دارد.