گروه مشاورین آریا به جهت جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان محترم و در راستای اجرای سیاست اطلاع رسانی درست، صحیح و به موقع به مشتری، با پیشرفته ترین اتوماسیون اداری روند انجام پرونده را از طریق پرتال زیر اطلاع رسانی می نماید.